Cráter Babbage (143km) - 10/02/2006
Foto tomada el viernes 10 febrero 2006 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) PHILIPS - Toucam Pro II 1/50 TAKAHASHI - CN-212 Cassegrain Takahashi x2 Suma de 250 frames de un video de 1000 a 5fps Seeing 2-3